Ochrana osobních údajů

Jaké osobní údaje web zahalkafoto.cz shromažďuje?

Web zahalkafoto.cz shromažďuje osobní údaje k analýze návštěvnosti, pro marketingové účely a při odesílání poptávky přes objednávkový formulář. Sběr osobních údajů k analýze návštěvnosti a pro marketingové účely lze vypnout projevením nesouhlasu na oznamovací liště. V případě nesouhlasu se sběrem osobních údajů jsou veškeré tyto mechanizmy vypnuty.

Množství shromažďovaných osobních údajů se liší podle způsobu použití webu zahalkafoto.cz následovně:

Procházení stránek

Odesílání poptávky, vkládání příspěvků


Jaké mechanizmy web zahalkafoto.cz používá k získávání osobních údajů?


Nástroje třetích stran na webu zahalkafoto.cz

K analýze návštěvnosti webu zahalkafoto.cz a pro marketingové účely jsou do stránek vloženy kódy třetích stran. Tyto kódy sbírají osobní údaje. Jmenovitě se jedná o následující:

Google Analytics

Google Analytics, analytická služba společnosti Google Incorporated („Google“), na Stránce provozovatel shromažďuje a ukládá údaje, ze kterých lze s použitím pseudonymů vytvořit uživatelské profily. Tyto uživatelské profily slouží k analýze chování návštěvníků a jsou vyhodnocovány v zájmu vylepšení Stránky a jejího uspořádání tak, aby odpovídala potřebám uživatelů. K tomuto účelu lze využít cookies. Instalaci cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případně je možné, že nebudete moci plně využívat veškerých funkcí Stránky. Pseudonymní uživatelské profily nelze bez výslovného svolení dotčené osoby, které musí být uděleno zvlášť, spojit s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Shromažďování a ukládání údajů pro účely analýzy internetových stránek můžete zamezit s budoucím účinkem, pokud si pro prohlížeč instalujete doplněk k deaktivaci služby Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz). Více informací o zacházení s osobními údaji naleznete na https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs.

Smartlook

Smartlook je nástroj pro zaznamenávání chování návštěvníků webových stránek. Tento nástroj zaznamenává pohyby myši, kliknutí a rolování stránky. Dále jsou také nahrávány akce klávesnice, takže lze sledovat jednotlivá stisknutí kláves a také, jaký text je zadáván do textových polí. Tyto informace jsou na webu zahalkafoto.cz sbírány javascriptovým kódem, který je následně posílá na servery společnosti Společnost Smartsupp.com, s.r.o., IČ: 03668681. Sběr těchto (i všech další) osobních údajů lze vypnout stisknutím tlačítka "NESOUHLASÍM" na spodní liště stránek. Více o tom, jaké osobní údaje Smartlook zaznamenává a jak s nimi nakládá naleznete na https://www.smartsupp.com/cs/privacy.

Facebook

Stránka může obsahovat tlačítko „To se mi líbí“, za něž odpovídá výlučně sociální síť Facebook a tedy společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ a nemáte účet na Facebooku či k němu momentálně nejste přihlášeni, Facebook Vás požádá o přihlášení, abyste tuto funkci mohli používat. Důsledkem je přenesení Vašich údajů na stránku Facebook. Pokud již účet na Facebooku máte a jste k němu během návštěvy na Stránce přihlášeni, vznikne automaticky (tj. aniž kliknete na tlačítko Facebooku) spojení se servery Facebooku, takže k přenosu dat na Facebook dojde bezprostředně při návštěvě Stránky. Přenos Vašich údajů a jejich přiřazení k Vašemu účtu na Facebooku tak probíhá automaticky bez dalšího upozornění. Provozovatel webu to nemůže ovlivnit. Tomuto přenosu můžete zamezit jedině tak, že se od svého účtu na Facebooku předem odhlásíte. Provozovatel výslovně upozorňuje, že více informací o údajích, které Facebook shromažďuje, a o právech, která Vám v této souvislosti vznikají, můžete získat na internetové stránce Facebooku a v tamních ustanoveních o ochraně osobních údajů. Ustanovení Facebooku o ochraně osobních údajů najdete na stránce http://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation.php Naše stránka využívá Facebook Pixel společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, http://www.facebook.com („Facebook“). Facebook Pixel je součást kódu zabudovaného do naší stránky. Umožňuje zobrazovat konverze (ukazuje, jaká zařízení návštěvník stránek použil k provedení určité akce), vytvářet okruh podobných zákazníků, tzv. „lookalike audiences“ (s cílem zacílení reklamy na uživatele s podobným zájmovým profilem jako ostatní zákazníci) a vytvářet podrobné ucelené statistiky používání webové stránky. Pokud navštívíte naši stránku, Facebook Pixel se přímo připojí na servery Facebooku. Server Facebooku je poté informován o vaší návštěvě naší stránky a Facebook tuto informaci následně přiřadí k vašemu osobnímu facebookovému profilu. Další informace o shromažďování a používání vašich osobních dat prostřednictvím Facebooku, spolu s vašimi právy a dalšími možnostmi, najdete zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/. Funkci můžete deaktivovat dle zde uvedeného postupu: https://cs-cz.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink. Za tímto účelem musíte mít registrovaný účet na Facebooku.


Skladování osobních údajů

Veškerá data jsou uchovávána v databázi, ke které má výlučný přístup pouze správce webu (viz níže). Z technického hlediska je databáze oddělena od prezentační části webu takovým způsobem, který znemožňuje únik osobních údajů a přístup nepovolaným osobám.


Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté uživatelem v rámci vyplňování formulářů jsou v databázi drženy po dobu nezbytnou pro realizaci zakázky nebo vystavení informací na webu. Toto neplatí pro osobní údaje získané nástroji třetích stran (Google Analytics, Facebook, Smartlook apod.), u kterých se doba řídí podmínkami jednotlivých zpracovatelů.


Dotaz na evidované osobní údaje

Každý uživatel má podle znění nařízení GDPR právo kdykoli žádat o poskytnutí přesného výčtu evidovaných osobních údajů na webu zahalkafoto.cz.


Vymazání osobních údajů - zapomenutí uživatele

Každý uživatel má podle znění nařízení GDPR právo kdykoli žádat o vymazání veškerých osobních údajů z databáze. Provozovatel webu na Vaše přání neprodleně smaže Vaše osobní údaje, pokud tomu nebrání zákonná či jiná povinnost tyto údaje uchovávat.


Provozovatel - Správce a zpracovatel osobních údajů

Jediným správcem a zpracovatelem osobních údajů na webu zahalkafoto.cz je:

Pavel Zahálka
Na čtvrtkách 2/1
Bystrovany
77900
IČ: 46612238

E-mail: info@zahalkafoto.cz