Jak uzavřít manželství v zahraničí

Jak uzavřít manželství v zahraničíTouha po jedinečném romantickém zažitku, opojný pocit vyjímečnosti zamilovaného či chuť pohádkového dobrodružství… To vše mohou být motivace pro uzavření sňatku v zahraničí. O tuto možnost šnatku je čím dál tím větší zájem a to mě inspirovalo k sepsání menšího článku, kde se pokusím rozebrat, co vše je třeba k uzavření manželství mimo ČR.

Oblíbené destinace

Mezi nejvyhledávanější místa na svatbu jednoznačně patří Dominikánská republika, Řecko a Las Vegas. Oblíbenost těchto míst potvrzuje nejedna statistika. Dominikánská republika se nachází v Karibském moři na ostrově Hispaniola. Už samotný Kryštof Kolumbus toto místo označil jako „ráj na zemi“. Hlavní město bylo založeno krátce po objevení Ameriky, v roce 1496. I tento samotný fakt láká příznivce romantiky a příběhů. Řecko je krásná země, která se nachází relativně blízko a hlavně je cenově poměrně dostupná. Od té doby, co se Řecko potýká s finančními problémy, je nakloněno turistickému ruchu více než kdy jindy a tak zde přibývá i svateb párů z Česka.

Las Vegas je legenda. Město hráčů a rychlých svateb v dřevěných altáncích a kostelících. Zlí jazykové tvrdí, že sňatek uzavřený ve Vegas, nikde jinde neplatí. Ale nebojte, není tomu tak. Město uprostřed pouště ročně odbaví tisíce snoubenců.

Právo a pořádek

Jak by řekl klasik „Pořádek musí být“ 🙂 a tak si nyní shrneme body, podle kterých se řídí uzavření manželství v zahraničí. Právní řád ČR takovou situaci nazývá poněkud stroze a kostrbaťe, ale tak už to bývá… „Uzavření manželství občanem ČR v zahraničí civilní nebo církevní formou před příslušným cizozemským úřadem nebo, ve výjimečných případech, pouze civilní formou před příslušným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.“

Kdo je opravněný podat žádost o uzavření sňatku

Prohlášení o vstupu do manželství činí oba snoubenci před příslušným orgánem, který má zmocění tak učinit a oba sezdat. V případě sňatku na zastupitelském úřadě ČR je tímto orgánem vedoucí zastupitelského úřadu ČR.

Jakým krokem začínáme řešit uzavření sňatku?

Kontaktovat úřad, kde má být manželství uzavřeno.

Na kterém úřadu je třeba situaci řešit?

Na úřadě, který je oprávněn k přijetí prohlášení snoubenců za manžele podle právního řádu daného státu, resp. českého právního řádu.

Podmínky a postup pro uzavření sňatku mimo ČR

V případě uzavírání občanského nebo církevního sňatku před příslušnými úřady v zahraničí se podmínky jeho uzavření a forma sňatku řídí právními předpisy dané země. Způsobilost občana ČR uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti, se řídí českým právním řádem.

Občan ČR může výjimečně uzavřít manželství na zastupitelském úřadu ČR v odůvodněných případech (zejména z důvodů zdravotních, dlouhodobého pobytu v cizině apod.). Před svatebním obřadem zastupitelský úřad ČR posoudí, zda uzavření manželství nebrání žádné okolnosti. Před zastupitelským úřadem ČR nemohou uzavřít manželství dva cizí státní občané nebo osoby bez státního občanství.

Jaké doklady nesmíte zapomenout doma?

Při uzavírání manželství před cizozemskými úřady se snoubenci řídí pokyny příslušných místních úřadů, u kterých také získají informaci, jaké doklady mají předložit za tímto účelem v souladu s právním řádem tohoto státu. V případě nutnosti zprostředkuje na žádost občana ČR příslušný zastupitelský úřad ČR vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Před uzavřením manželství doporučujeme občanu ČR si ověřit, jestli sňatek uzavřený před příslušným orgánem cizího státu bude uznán v ČR. V případě uzavření manželství na příslušném zastupitelském úřadě ČR vyplní snoubenci dotazník k uzavření manželství, a to na předepsaném tiskopise (poskytne jej uvedený úřad), ke kterému předloží každý z nich doklad totožnosti, doklad o státním občanství, rodný list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a příp. dále podle okolností úmrtní list manžela nebo platné soudní rozhodnutí o rozvodu. Doklady se předkládají v úředních opisech nebo ověřených fotokopiích. Cizojazyčné doklady se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a s předepsanými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

V případě, že se manželství uzavírá před příslušným cizozemským úřadem, potřebné formuláře v souladu s cizím právním řádem, jakož i informace k nim, poskytne tento úřad.

Při uzavírání manželství na příslušném zastupitelském úřadě ČR poskytne formulář dotazníku k uzavření manželství konzulární oddělení tohoto zastupitelského úřadu ČR. Tento úřad rovněž vyplní formulář Protokolu o uzavření manželství za účelem oznámení uzavření manželství v zahraničí, který se spolu s dotazníkem a ostatními doklady zasílá Zvláštní matrice vedené Úřadem městské části Brno – střed, jakož i za účelem vydání českého oddacího listu. Do doby obdržení českého oddacího listu vydá tento zastupitelský úřad potvrzení o uzavření manželství na zastupitelském úřadě.

Každá sranda něco stojí, kolik tato?

Při uzavírání sňatku před cizozemskými úřady se řídí výše správních poplatků příslušnými předpisy dané země a bližší informaci v této věci poskytne příslušný cizozemský úřad.

Správní poplatky související s uzavřením manželství na příslušném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí činí 5000,- Kč, a to v souladu se sazebníkem konzulárních správních poplatků.

Jaké osoby jsou zapojeny do průběhu šnatku?

Tak samozřejmě kromě snoubenců jsou to v případě sňatku uskutečněného na zastupitelském úřadě ČR oddávající, zapisovatel a dva svědkové, v případě sňatku na cizozemském úřadě záleží na právním řádu dotčeného cizího státu.

Jaké jsou další požadavky na žadatele o sňatek?

Po uzavření manželství se lze obrátit za účelem obstarání českého oddacího listu na příslušný zastupitelský úřad ČR nebo na matriku v místě trvalého pobytu novomanželů v ČR, případně přímo na Zvláštní matriku vedenou Úřadem městské části Brno – střed, která český oddací list vystaví.

Kde získat případné další informace o uzavření sňatku?

Na cizozemský úřad pověřený vedením matriky (v případě občanského nebo církevního sňatku v dotčené zemi).

Na zastupitelský úřad ČR, obecní úřad v ČR pověřený vedením matriky (místní úřad, městský úřad nebo magistrát), Ministerstvo vnitra ČR, odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik.

Shrnutí

Snad jsem Vám tímto článkem alespoň částečně pomohl v rozhodování, zda se vzít v zahraničí, mimo ČR. Sňatek mimo ČR není nic neřešitelného a své příznivce jednoznačně má… Ale taková poctivá svatba v Česku, ta má taky něco do sebe 🙂

…ale o tom zase až jindy. Důležité je, že jste snad zjistili co jste potřebovali o svatbě v zahraničí vědět, a pokud byste uvažovali o svatebním fotografovi, který vám bude po celou dobu k dispozici a všechno pěkně natočí a nafotí, neváhejte se na mě obrátit a kontaktujte mě ještě dnes.

Cookies - Nastavení
Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.
Technické cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy.
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu.
Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.
Souhlasím s využitím vybraných cookiesSouhlasím s využitím všech cookies